நம்மாழ்வார் : ‘மக்கள் முன்னால்’ நிகழ்ச்சியில்

 

பெறுகி வரும் மக்கள் தொகைக்கு வேளாண் உணவு உற்பத்தி எப்படி இருக்கிறது சிறப்பு விருந்தினராக வேளாண் பேரறிஞர் நம்மாழ்வார்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s